Những điểm mới của Luật Giao dịch điện tử 2023 đã làm nên một bước tiến đáng kể trong việc hướng dẫn và quản lý các hoạt động giao dịch trực tuyến trong thời đại số hóa ngày càng phát triển. Được thông qua mục tiêu đáp ứng các kỹ thuật mới của kỷ nguyên công nghệ, Luật Giao dịch điện tử 2023 đã đặt nền tảng cho sự thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo vệ quyền lợi người dùng và tạo ra môi trường kinh tế doanh nghiệp minh bạch và an toàn. Với tầm quan trọng và tác động rộng lớn của luật này, hãy cùng Văn phòng công chứng Nguyễn Huệ tìm hiểu những điểm quan trọng mới mà Luật Giao dịch điện tử 2023 mang lại trong bài viết

>>> Tìm hiểu thêm: Địa chỉ văn phòng công chứng chuyên cung cấp các dịch vụ công chứng, chứng thực uy tín, làm việc cả thứ 7 và chủ nhật tại Hà Nội.

1. Không quy định về nội dung của giao dịch điện tử

Điều 1 của Luật Giao dịch điện tử 2023 đã rõ ràng khẳng định rằng Luật này không quy định về nội dung của giao dịch điện tử, chỉ tập trung vào công việc quy định về việc thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử.

1. Không quy định về nội dung của giao dịch điện tử

>>> Xem thêm: Chi phí làm dịch vụ sang tên sổ đỏ đất được bố mẹ tặng cho là bao nhiêu?

Trong trường hợp luật khác có quy định hoặc không quy định việc giao dịch bằng phương tiện điện tử, thì các giao dịch này sẽ được điều chỉnh theo quy định của Luật Giao dịch điện tử 2023. Điều này đảm bảo rằng các lĩnh vực riêng rõ ràng sẽ tiếp tục áp dụng các quy định chuyên ngành của mình để điều chỉnh giao dịch điện tử.

2. Bổ sung khái niệm “chữ ký điện tử”, “chữ ký số”, “hợp đồng điện tử”, “dữ liệu điện tử”.

Điều 3 của Luật Giao dịch điện tử 2023 đã bổ sung vào một khái niệm khái niệm mới, bao gồm “chữ ký điện tử”, “chữ ký số”, “hợp đồng điện tử”, “dữ liệu điện tử”. Cụ thể, chúng ta có thể hiểu như sau:

 • “Chữ ký điện tử” là một hình thức chữ ký được tạo ra dưới dạng dữ liệu điện tử, kết hợp với dữ liệu thông điệp để xác nhận người ký và xác định nhiệm vụ tùy ý của người ký đối với thông điệp dữ liệu.
 • “Chữ ký số” là một dạng chữ ký điện tử sử dụng thuật toán khóa không đối xứng, bao gồm khóa bí mật và khóa công khai. Trong quá trình ký, khóa bí mật được sử dụng để tạo chữ ký số và khóa công khai được sử dụng để kiểm tra tính xác thực của chữ ký số. Các ký tự số đảm bảo tính xác thực, tính toàn vẹn và khả năng chống lại việc từ chối nhưng không đảm bảo tính bí mật của thông báo dữ liệu.
 • “Hợp đồng điện tử” là một hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu, có nghĩa là một hợp đồng được trao đổi và ký kết thông qua các phương tiện điện tử.
 • “Dữ liệu điện tử” là dữ liệu được tạo, xử lý và lưu trữ bằng cách sử dụng các phương tiện điện tử.

>>> Tìm hiểu thêm: Làm sổ đỏ online được không? Thủ tục cấp sổ đỏ online được thực hiện như thế nào?

Những phần bổ sung này trong Luật Giao dịch điện tử 2023 sẽ giúp củng cố và tạo ra cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các giao dịch điện tử trong môi trường số hóa hiện đại, tăng cường tính bảo mật và xác thực, cũng như đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong các hoạt động giao dịch trực tuyến.

3. Chữ ký số được xác định là chữ ký điện tử

Theo Khoản 3 Điều 22 của Luật Giao dịch điện tử năm 2023 khi đủ điều kiện sau

 • Xác nhận chủ sở hữu có thể ký và khẳng định sự đồng ý của chủ sở hữu có thể ký đối với thông báo dữ liệu.
 • Dữ liệu tạo ký tự số chỉ liên kết duy nhất với nội dung của dữ liệu thông điệp được chấp thuận.
 • Dữ liệu tạo chữ ký số chỉ nằm trong tầm kiểm soát của chủ sở hữu có thể ký tại thời điểm ký.
 • Mọi thay đổi về dữ liệu thông báo sau thời điểm ký hiệu đều có thể được phát hiện.
 • Phải được đảm bảo bởi chứng thư chữ ký số.
 • Phương tiện tạo chữ ký số phải chắc chắn dữ liệu tạo chữ ký số không được tiết lộ, thu thập, sử dụng với mục đích giả mạo chữ ký; đồng thời đảm bảo dữ liệu được sử dụng để tạo các ký tự số chỉ có thể sử dụng một lần
Xem thêm:  Cách tra cứu thông tin hộ chiếu nhanh nhất 2023
3. Chữ ký số được xác định là chữ ký điện tử

>>> Xem thêm: Địa chỉ công chứng dịch thuật lấy ngay , uy tín tại Hà Nội

4. Sửa quy định về các hành vi bị cấm trong Luật giao dịch điện tử 2023

Luật Giao dịch điện tử 2023 đã sửa đổi và bổ sung một cách cụ thể và rõ ràng hơn về các hành vi bị cấm trong giao dịch điện tử, nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng luật. Các hành động bị cấm bao gồm:

 • Lợi dụng giao dịch điện tử xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân .
 • Can thiệp hoặc ngăn chặn trái luật quá trình tạo ra, gửi, nhận, lưu trữ thông báo dữ liệu hoặc có hành động khác Mục đích phá hoại hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử.
 • Thu thập, cung cấp, sử dụng, tiết lộ, trưng bày, phát tán, kinh doanh thông điệp dữ liệu trái luật.
 • Giả mạo, làm sai lệch hoặc xóa, hủy, sao chép, chuyển trái luật một phần hoặc toàn bộ thông báo dữ liệu.
 • Tạo thông báo dữ liệu để thực hiện hành vi trái luật.
 • Gian lận, giả mạo, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái luật tài khoản giao dịch điện tử, chứng thư điện tử, chứng thư chữ ký điện tử, chữ ký điện tử.
 • Can trở thành lựa chọn thực hiện giao dịch điện tử.
 • Bất kỳ hành động nào khác bị nghiêm cấm theo quy định của Luật Giao dịch điện tử 2023.

5. Bổ sung quy định về việc chuyển đổi giữa định thức văn bản giấy sang thông điệp dữ liệu.

Luật Giao dịch điện tử 2023 bổ sung quy định về việc chuyển đổi giữa định thức văn bản giấy sang thông điệp dữ liệu. Theo đó, thông báo dữ liệu được chuyển đổi từ văn bản giấy phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Thông tin trong thông báo dữ liệu được đảm bảo toàn vẹn như trong giấy bản văn.
 • Thông tin trong dữ liệu thông báo có thể được truy cập và sử dụng để tham khảo.
 • Có ký hiệu riêng xác nhận việc chuyển đổi từ hình thức văn bản giấy sang thông báo dữ liệu, kèm theo thông tin của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân thực hiện chuyển đổi.
 • Trong trường hợp văn bản giấy là giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ, văn bản xác nhận, hoặc bất kỳ văn bản chấp thuận nào do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phát hành, thì cần phải có thêm chữ ký số của cơ quan, tổ chức thực hiện chuyển đổi, ngoại trừ trường hợp luật có quy định khác.

6. Luật giao dịch điện tử chỉ rõ cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về giao dịch điện tử

Luật Giao dịch điện tử 2023 đã xác định rõ cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về giao dịch điện tử. Bộ Thông tin và Truyền thông được xác định là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện quản lý nhà nước về giao dịch điện tử. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về giao dịch điện tử trong lĩnh vực cơ yếu, chữ ký số chuyên dùng công vụ, nhiệm vụ tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chữ ký số

Xem thêm:  Đơn vị tính trên hóa đơn điện tử được ghi thế nào theo Nghị định 123

7. Dịch vụ tin cậy lần đầu đưa vào Luật thúc đẩy giao dịch điện tử

Luật Giao dịch điện tử 2023 đưa vào sự kết thúc của giao dịch điện tử thông qua một loại dịch vụ mới là “dịch vụ tin cậy”. Điều 28 của Luật này chỉ ra rằng dịch vụ tin cậy bao gồm: Dịch vụ cấp dấu thời gian; dịch vụ chứng thực chữ số công cộng.

Đây là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, tổ chức cung cấp dịch vụ này phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ làm Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, ngoại trừ dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử trong thương mại.

Các tổ chức kinh doanh dịch vụ tin cậy cần thực hiện các trách nhiệm sau:

 • Công bố công khai quy trình đăng ký sử dụng dịch vụ, biểu mẫu và chi phí liên quan.
 • Bảo đảm kênh tiếp nhận thông tin và cung cấp dịch vụ liên tục 24/24 và 07 ngày trong tuần.
 • Thực hiện chế độ lưu trữ hồ sơ, tài liệu và kết nối, cung cấp thông tin, số liệu báo cáo bằng phương tiện điện tử.
 • Bảo đảm trang thiết bị trong hệ thống thông tin được cấp mã quản lý, có sẵn kết nối kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về dịch vụ tin cậy và các hoạt động liên quan.

Trên đây là bài viết giải đáp cho câu hỏi Những điểm mới của Luật Giao dịch điện tử 2023. Ngoài ra, nếu như bạn đọc còn thắc mắc gì liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về công chứng và sổ đỏ, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

XEM THÊM TỪ KHÓA:

>>> Làm thế nào để kiểm tra sổ đỏ giả khi mua bán nhà đất?

>>> Công chứng hợp đồng mua bán nhà có thực hiện online được không?

>>> Hướng dẫn thủ tục thực hiện công chứng văn bản chấm dứt hợp đồng ủy quyền đơn giản, nhanh chóng.

>>> Thời hạn thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng nhà đất là bao lâu?

>>> Phí công chứng văn bản hủy hợp đồng ủy quyền cho người nước ngoài hiện nay là bao nhiêu?

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *